Avgift för plats på Enebacken:

Sida

”Avgift för plats tas ut enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Förskola för 3-6-åringar 15 tim/vecka terminstid är avgiftsfri, vid mer än 15 tim/vecka görs schablonavdrag med 3/8 under terminstid. Motsvarande gäller för vårdnadshavare som väljer pedagogisk omsorg. Inkomstuppgifter skall lämnas i samband med nyplacering, i annat fall debiteras betalningsansvarig maximal avgift. Avgift debiteras 12 månader/år och tas ut från första placeringsdagen (inskolningsdagen). Inkomstanmälan görs via Tranås kommuns hemsida/Barnomsorg & Utbildning under inloggning barnomsorg” (Tranås kommuns riktlinjer för barn i barnomsorg)