Grupper

Sida

För närvarande arbetar vi i mindre grupper utifrån ålder, individuell utveckling, intresse, behov och relationer. Grupperna heter Hönorna – Kaninerna – Kaninungarna – Killingarna och Björnungarna. Att dela in barnen i små grupper är viktigt för oss för att vi ska ge det enskilda barnet större inflytande.