Hämtning av annan än vårdnadshavare:

Sida

Vi får inte lämna ut ert barn till någon annan än er vårdnadshavare. Kommer någon annan och hämtar så måste ni meddela oss detta.