Här finns vi

Sida

Förskolan är belägen på landet cirka 4 kilometer söder om Tranås centrum. Förskolan är inrymd i stora luftiga och ändamålsenliga lokaler i två plan som 2009 genomgick en stor renovering. Enebacken erbjuder barnen en stor förskolegård på 12 000 kvardratmeter där gräsytor, skogsdungar, hagmarker och plattgångar bilda en helhet. I denna fantasieggande miljö erbjuds barnen gott om utrymme för lek, rörelse och utforskande. Barnen har även tillgång till sand, vatten och platsbyggda kojor på gården. Vi har en stor odlingsträdgård där barnen får ta del av allt från sådd till skörd och att grönsakerna serveras på tallriken. Vi har också en grillplats där lunchen tillagas och äts ibland. Inomhus erbjuder vi olika rum för olika aktiviteter såsom bygg- och konstruktion, ateljé, rollek och mycket annat.