Inskolningen

Sida

Vi anpassar inskolningen utifrån barnens och vårdnadshavarens behov. Vi vill helst ha två veckor på oss att i lugn och ro lära känna er och ert barn och för att barnet ska lära känna sin nya omgivning, kompisar och pedagoger. Ibland går inskolningen snabbt och smidigt och barnet kan lämnas redan efter ett par dagar. Sedan finns det barn som behöver vårdnadshavaren hos sig längre och som vi får gå väldigt försiktigt fram med. Vi är mån om att vi har en god dialog oss i mellan för att kunna göra det absolut bästa för barnet.