Maten

Sida

Vi har en egen kock på Enebacken och all mat lagas på plats.

Här serveras god, spännande och näringsriktig mat i en trivsam miljö. Lunchrätten presenteras av kocken varje dag. Säsongsanpassad meny som lagas från grunden med bra råvaror, gärna närproducerade och ekologiska. Maten ska vara hållbar för vår hälsa, miljö och ekonomi. Vegetarisk lunch serveras 1 gång i veckan. Fisk köps från fiskbilen i Tranås. Vi serverar alltid svenskt kött. Bröd bakas flera gånger i veckan. Vi har en säker mathantering med regelbundna kontroller. Vi följer till stor del livsmedelsverkets rekommendationer. Lunchen lagas ute ca 1 gång i månaden. Maten är integrerad med övrig verksamhet. Kock och pedagoger samarbetar i olika projekt som har med mat och lärande att göra. Barnen får vara med ”från jord till bord” bl.a. genom odling av grönsaker, äggplockning och sista terminen får barnen bestämma en meny och hjälpa till med tillagningen. (Rutiner för barn i kök finns). För oss är det viktigt att minska matsvinnet i så stor utsträckning som möjligt. Vår kock är noga med att laga lämpligt antal portioner och använder resterna till ”ny” mat. Djuren får också ta del av resterna. Vi komposterar matrester från växtriket och annat matavfall hamnar i ”gröna påsen”.