Öppettider:

Sida

Vi har öppet utifrån barnens vistelsetid. Vi får som längst ha öppet 12 timmar. Vi kan i dagsläget inte erbjuda omsorg kvällstid eller på helger.