Våra djur:

Sida

På Enebackens lantförskola har vi en liten ladugård. För närvarande har vi får, höns och kaniner hos oss. Djuren är ett viktigt inslag i vår utemiljö där barnen lär sig ta hand om, visa empati och känna ansvar för. Barnens delaktighet i djurskötseln ska vara lustfylld och glädjerik. Djuren erbjuder en varm päls och ett lyssnande öra. Våra höns förser oss med ägg och barnen får vara delaktiga i hela processen från att mata hönorna till att plocka de varma äggen ur redena. På helgerna sköter familjerna djuren.