Villkor omsorgstid:

Sida

”Tid i verksamheten ska styras av vårdnadshavarens arbete och studier, tid för lämning och hämtning samt vid studietid för inläsning. Överenskommelse om vistelsetid görs genom schema som lämnas av vårdnadshavare vid placering och vid förändring. Förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem har öppet max 12 tim/dag kl.06.00- 18.00.” (Tranås kommuns riktlinjer för barn i barnomsorg)

Vi är flexibla på Enebacken och försöker tillgodose barnets och familjens speciella behov så långt det är möjligt.