Plan mot diskriminering och kränkande behandling:

Sida

Under omarbetning efter ändringen i Diskrimineringslagens 3.e kapitel 1/1 2017.