Tillsynsansvar:

Sida

Vi har tillsynsansvaret när ni lämnat över barnet och haft en dialog med pedagogerna på förskolan. Samma gäller vid hämtning: vi har ansvaret tills ni kommit och vi lämnat över barnet genom en dialog med den som hämtar.